ณเสน Kitchen x Cafe

ณ เสน Kitchen x Cafe

ร้านอาหาร บรรยากาศสบายๆ จะมากับครอบครัว มาเดี่ยว มาคู่ หรือมากับเพื่อน สังสรรค์เฮฮา

ทั้งอาหารเวียดนนาม อาหารไทย เครื่องดื่ม เบเกอร์รี่ อื่นๆอีกมากมาย พร้อมทั้งบริการเช่าห้องประชุม เริ่มต้นที่ 3 ชั่วโมง 500 บาท

 

สนใจจองที่นั่ง

https://www.facebook.com/NaSen.KitchenxCafe/

หรือโทร  054-711- 234