TRAVEL SIM

เที่ยวเมืองนอกสบายใจ เล่นเน็ตได้ในราคาสุดคุ้มกับ TRAVEL SIM

จะค้นหา แชท แชร์ หรือโซเชียล ก็ไม่มีพลาด กับซิมเล่นเน็ตพร้อมใช้งาน ให้คุณสนุกทุกทริปได้ทั้งในเอเชียและทั่วโลก
 


ข้อควรรู้
• ซิมท่องเที่ยวญี่ปุ่น (TRAVEL SIM JAPAN) ซิมท่องเที่ยวจีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า (TRAVEL SIM GREATER CHINA) ซิมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ (TRAVEL SIM SOUTH KOREA) ซิมท่องเที่ยวสิงคโปร์ (TRAVEL SIM SINGAPORE) ซิมท่องเที่ยวเอเชีย (TRAVEL SIM ASIA) และซิมท่องเที่ยวทั่วโลก (TRAVEL SIM WORLD)  สำหรับผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า”)  ที่จดทะเบียนเปิดใช้ซิมท่องเที่ยวแบบเติมเงินของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) และลูกค้าได้สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต ดาต้าโรมมิ่งตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.(เช้า) ตามเวลาในประเทศไทย ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น 

• แพ็กเกจดาต้าโรมมิ่งสำหรับซิมท่องเที่ยว ได้แก่ ซิมท่องเที่ยวญี่ปุ่น 6 GB ใช้ได้ 8 วัน, ซิมท่องเที่ยวจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน 6 GB ใช้ได้ 8 วัน, ซิมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ 6 GB ใช้ได้ 8 วัน, ซิมท่องเที่ยวสิงคโปร์ 10 GB ใช้ได้ 8 วัน, ซิมท่องเที่ยวเอเชีย 6 GB ใช้ได้ 8 วัน และซิมท่องเที่ยวทั่วโลก 6GB ใช้ได้ 15 วัน โดยจะเริ่มนับเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ดาต้าโรมมิ่งโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการใช้งานดาต้าโรมมิ่งในประเทศที่กำหนด 

• ลูกค้าซิมท่องเที่ยวญี่ปุ่น  ซิมท่องเที่ยวจีน (ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า)  ซิมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ซิมท่องเที่ยวสิงคโปร์, ซิมท่องเที่ยวเอเชีย และซิมท่องเที่ยวทั่วโลก สามารถใช้งานดาต้าโรมมิ่งด้วยความเร็วสูงสุดตามจำนวนที่กำหนดข้างต้น หลังจากนั้นสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วตามที่ผู้ให้บริการในประเทศนั้นๆ กำหนดจนครบตามกำหนดระยะเวลาการใช้งานดังกล่าวในประเทศที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยลูกค้าไม่ต้องเลือกเครือข่าย ลูกค้าสามารถเติมเงินให้เพียงพอสำหรับกรณีใช้งานอินเทอร์เน็ต และสมัครแพ็กเกจเสริมได้โดยยอดเงินคงเหลือในซิมท่องเที่ยวสามารถนำกลับมาใช้ในประเทศไทยได้ 

• ลูกค้าสามารถเริ่มใช้งานอินเทอร์เน็ตดาต้าโรมมิ่งตามแพ็กเกจที่กล่าวมาข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่และเวลาที่ระบุใน SMS ยืนยันแพ็กเกจจากบริษัท ลูกค้าซิมท่องเที่ยวเอเชีย และซิมท่องเที่ยวทั่วโลก ไม่สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมดาต้าโรมมิ่งอื่นๆ ของบริษัท นอกเหนือจากแพ็กเกจเสริมที่ระบุไว้ได้ บริษัทมีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านทางช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร 

• ซิมท่องเที่ยวญี่ปุ่น, ซิมท่องเที่ยวจีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า, ซิมท่องเที่ยวเกาหลีใต้, ซิมท่องเที่ยวสิงคโปร์, ซิมท่องเที่ยวเอเชีย และซิมท่องเที่ยวทั่วโลก สำหรับการใช้งานเพื่อการสื่อสารเฉพาะตนเท่านั้น บริษัทมีสิทธิ์จำกัดการใช้งานได้หากมีการตรวจพบหรือสงสัยว่ามีการนำไปใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน การใช้งานในระยะเวลานานเกินเหตุอันสมควรเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลทั่วไปที่จะพึงกระทำ รวมทั้งไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกบการใช้บริการดังกล่าว หรือไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวนหรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

หมายเหตุ
• สำหรับลูกค้า ซิมท่องเที่ยวญี่ปุ่น (TRAVEL SIM JAPAN) ซิมท่องเที่ยวจีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า (TRAVEL SIM GREATER CHINA) ซิมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ (TRAVEL SIM SOUTH KOREA) ที่สมัครใช้บริการซิมท่องเที่ยวดังกล่าวก่อนวันที่  6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.(เช้า) ตามเวลาประเทศไทย แต่ได้เปิดใช้งาน(Activate) ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. (เช้า) ตามเวลาประเทศไทย ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถรับสิทธิ์ดาต้าโรงมมิ่งจำนวน 6 GB ตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นได้

• กรณีลูกค้าใช้งานในประเทศจีน สมาร์ทโฟนที่สามารถรองรับคลื่นความถี่ 4G ของเครือข่าย China mobile ในประเทศจีน ได้แก่ ยี่ห้อ iPhone ตั้งแต่รุ่น 5S เป็นต้นไปหรือ iPad Air, iPad mini เป็นต้นไป และโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นอื่นๆ เฉพาะรุ่นที่รองรับคลื่นความถี่ TD-LTE Band 39 (1900Mhz), 40(2300Mhz), 41(2500Mhz)

6 มีนาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562

Visitors: 612